Analýza smluv

Prověřujeme stávající pojistnou ochranu z hlediska účelnosti, úplnosti a přiměřenosti ceny k danému riziku. Na základě této analýzy lze stávající smlouvy optimalizovat pro konkrétní podmínky klienta, popřípadě doporučit jiné pojistitele.

Ocenění majetku

V účetnictví klienta jsou zaneseny údaje o majetku v pořizovacích hodnotách, většinou s položkami oprávek a odpisů. Tyto pořizovací hodnoty ve většině případů neodpovídají znovupořizovacím cenám, ze kterých se určují pojistné částky. Z tohoto důvodu je nutné aktualizovat hodnotu veškerého majetku dle vyhlášky ministerstva financí v účetních skupinách a třídách na hodnotu jeho znovupořízení. Pouze takto je zajištěno odpovídající odškodnění klienta v případě pojistné události, které je nutné k opravě pojištěné věci při částečném poškození nebo její znovupořízení při totální škodě.

Pojistná strategie

Komplexní situace v oblasti reálných rizik u jednotlivých průmyslových podniků vyžaduje individuální řešení. Návrh pojistné ochrany musí splňovat všechny požadavky klienta a optimálně krýt rizika vzhledem k jeho potřebám, obchodnímu využití a finančním možnostem.

Likvidace škod

V případě pojistných událostí spolupracují naši pracovníci na přání klienta ve všech rovinách, souvisejících s rychlým a kompletním vyřízením pojistné události.

Průběžná informovanost

Vzhledem ke skutečnosti, že naše legislativa, a tím i celý pojišťovací trh, prochází stálým dynamickým vývojem, informujeme průběžně klienta o novinkách, očekávaných změnách a úpravách v oblasti pojištění. Obsahy smluv průběžně kontrolujeme a upravujeme z hlediska jejich aktuálnosti.